Telové sviečky

Klasická/Relaxačná masáž

Sviečkovanie

Unikátna homeopatická liečebná technika, ktorá očisťuje telo nie len fyzicky, ale aj energeticky. Terapeut podľa vhodnosti zvolí, na ktoré body aplikuje sviečky, vprípade, ak má klient konkrétne ťažkosti, môžu sa po dohode cielene zamerať sviečky na ne.

Aplikácia telových/čakrových sviečok je starodávna alternatívna metóda, ktorá smerom k orgánom s ťažkosťami využíva ,,Headové zóny“ (meridiánové dráhy, čakry, reflexné body a podobne)

Hlavný fyzicky pozorovateľný účinok telovej sviečky je vplyv komínového efektu – vytvorenie jemného vákua na mieste aplikácie. Kde vyťahuje toxíny. Tento účinok sa zvyšuje vhodným výberom pridanej silice.
Na obrázku je znázornená ušná sviečka – jej aplikácia podporuje sluch a prečistuje oblasť.