Masáže pre telo aj dušu

Dovoľte si uvoľniť sa v priestore bezpečia a dopriať aj vašemu telu blažený stav prepojenosti, ktorý vždy bol našou prirodzenosťou.

Shiatsu

Spriechodnenie prirodzeného prúdenia v meridiánoch a tak aktivácia zdravia, na ktoré máme právo od počiatku.