Meridiány

Podľa Tradičnej čínskej medicíny

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TČM) sa v ľudskom organizme nachádza neviditeľná sieť kanálikov – energetických dráh, tzv. meridiánov.
Tieto dráhy spájajú všetky telesné orgány a systémy. Ak sú tieto prúdenia narušené vnútornými či vonkajšími faktormi (spomalenie, blokáda, nadmerná citlivosť) rovnováha sa naruší a časom sa prejaví ako ochorenie na fyzickom tele. Súčasťou meridiánov je niekoľko tisíc akupunktúrnych bodov –  ktoré môžu byť stimulované akupunktúrnymi ihlami, moxami, akupresúrne, či v rámci masáže.
Akumpunktúrny bod (AB) je energetické miesto a má 50x nižší odpor, ako iné miesto tela. Dnes už ich existenciu AB dokážu potvrdiť citlivé vedecké prístroje. Ale bežný terapeut akupunktúry tieto body cíti, alebo vidí.
Meridiánov je 12 hlavných párových a dva nepárove: Predný Stredný a Zadný Stredný meridián. Nižšie pod každou dráhou nájdete náhľad meridiánu so stručným popisom dôležitých bodov.

stránka vo výstavbe, info aj na starých stránkach