Klasická masáž

Klasická/Relaxačná masáž

Klasická masáž je základ pre uvoľnenie svalového napätia a patrí medzi najstaršie spôsoby liečenia. Pôsobí sa ňou na mäkké časti tela, aby sa priamo či nepriamo zabránilo chorobným stavom.

Samozrejme aj tu, ako aj pri ostatných procedúrach volíme individuálny prístup a často aj techniky a prostriedky z ostatných terapií, podľa potreby. (niekedy vhodné zlúčiť s doplnkovými terapiami: moxovanie, reflexológia chodidla, sviečkovanie, či bankovanie)
Relaxačná masáž je vykonávaná pomalším tempom využíva podobné techniky s viac predĺženými hmatmi..
Ideálne je celotelová masáž.